Методът Неврографика (Нейрографика – изписано на руски език) е създаден от Павел Пискарьов, основател на Института по психология на творчеството. Той е създал стриктна обучителна структура, от която всеки курсист да получи максимално знания, ефективно и с грижа за собственото си психическо здраве.

Курсистите се разделят на 3 групи в зависимост от знанията, които са получили, правата и задълженията си.

ПОЛЗВАТЕЛ – снемане на ограниченията и санкциите:

 • преминал е стартовото обучение „Ползвател“. Знае основните понятия в неврографиката, познава Алгоритъма за снемане на ограниченията и Базовия алгоритъм;
 • ползва наученото само за себе си. Разказва какво рисува, без да обяснява как го прави. По-любопитните праща …на обучение;
 • е свободен художник – рисува сам темите, които го вълнуват, уединено в ъгълчето и не се занимава с другите.

СПЕЦИАЛИСТ – ръст в качеството на живот:

 • първата професионална степен, която дава възможност да се използва метода Неврографика при работа с другите;
 • преминал е специализираното обучение „Специалист“, което се провежда в Института по психология на творчеството;
 • рисува сам, рисува в компания. Разказва какво рисува. Може да предложи на другите да порисуват заедно. Може да научи другите да рисуват НейроДърво, но само него. Висшите сили са му дали право да засажда НейроДървета из целия свят. А за останалите знания, по-любопитните праща … на обучение;
 • може да използва методът в своята практика – рисува с клиентите си по теми, които ги вълнуват. Може да прави презентации на метода с разрешението на Висшите сили и така да носи полза на себе си и Висшите сили.

ИНСТРУКТОР – нова професия:

 • втората професионална степен, която дава възможност да се използва метода Неврографика за работа с клиенти в коучингов формат, както и да се обучават клиенти как правилно, екологично и методично да използват метода за себе си;
 • преминал е специализираното обучение „Инструктор и естетически коуч“, което се провежда в Института по психология на творчеството;
 • русива сам, рисува в компания. Разказва какво рисува. Може дори да обучава другите на това, на което е научен. Но само това, за което има разрешение от Висшите сили;
 • може да рисува с клиенти, да показва разни трикчета и хватки, които да ви носят щастие и усмивки;
 • може да размножава ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, които рисуват самостоятелно;
 • може да пише статии, книги и научни разработки за метода с помощта на Висшите сили;
 • внася в живота на всеки желаещ промяна по един магичен начин.

 

Какви знания може да получите в нашата школа „Неврографиката – разговор със себе си“

Ние предлагаме пълно обучение, съгласно методиката, правилата и критериите, заложени като норма от Института по психология на творчеството.

 • базовото обучение „Ползвател“ – ще се научите как екологично и правилно да прилагате стратегии и алгоритми за лични цели;
 • 8 допълнителни алгоритъма, които разширяват базовите ви познания и ще ви позволят майсторски и творчески да приложите метода в личните и професионалните си дейности. Тези алгоритми са включени в програмата за обучение „Инструктор по неврографика“ в Института.

Има възможност да получите сертификат за всяко едно преминато обучение, след като изпълните нужните изисквания за сертифициране. Всеки един получен сертификат от нас, ви дава правото да участвате във всички следващи обучения по съответния алгоритъм, които се провеждат в Института, на руски език. Цената, която заплащате при нас за обучение, ще ви бъде приспадната от общата стойност на Инструкторския курс в Института, ако последвате импусла си да задълбочите знанията си.

Всеки един курс се провежда онлайн в зум. Достъп до записите на видео-уроците, допълнителните материали и обмен на знания ще получавате в затворена група във фейсбук. Всеки  курсист получава специално внимание, отношение и неограничен във времето достъп до всички материали от предишни и следващи обучения по заплатения от него курс. Можете да преминете обучението и задочно – използвайки видео уроците от проведените обучения, намиращи се във фейсбук групата.

Списък обучения

Базов курс „Ползвател“

Ще се научите на азбуката на метода. Ще овладеете 4 основни алгоритъма. С тяхна помощ ще може да се справяте с предизвикателствата и уроците на живота ви – страхове, обиди, огорчения, притеснения, възникнали въпроси. Ще се научите да формулирате темата на рисунката си така, че тя да бъде с максимална ефективност за вас.

Съдържание на курса, тарифи и учебна програма.

Обучение „НейроКомпозиция“

За да участвате, е необходимо да познавате Алгоритъма за снемане на ограничения.

Обучението по Неврографика продължава с изучаване на начините за създаване на динамични композиции и управление на реалността. Ще добавим нови обекти към кръгът и линията. Ще се научим да усилваме естетически въздействието на рисунката.

Съдържание на курса, тарифи и учебна програма.

Обучение „НейроЦвят“

За да участвате, е необходимо да познавате Алгоритъма за снемане на ограничения.

Как ефективно, естетически и стратегически да използваме цветовете в неврографиката, за да влияем осъзнато на желаните резултати.

Съдържание на курса, тарифи и учебна програма.

Обучение „НейроСкетчинг“

За да участвате, е необходимо да познавате Алгоритъма за снемане на ограничения.

НейроСкетчинга е практика в неврографиката, в която чрез усвояване на техниките на бързо рисуване ще постигнем много бързи промени в състоянието си, отношението ни към това, което рисуваме и/или образа на изобразявания обект. НейроСкетчинга се използва за рисуване на геометрични фигури и техните композиции, обекти от природата (потрет, пейзаж), географски и други наименования.

Съдържание на курса, тарифи и учебна програма.

Обучение „НейроМандала“

За да участвате, е необходимо да познавате Алгоритъма за снемане на ограничения.

НейроМандалата е индивидуална рисунка с личен смисъл. Рисувайки нейромандали по специални закони, ние извършваме мощна трансформационна работа по седемте ни енергийни нива. Зареждаме се със сила, от която се нуждаем и действито на мандаката активира нови значения и потенциали. По време на обучението се извършва мощна трансформационна работа.

Съдържание на курса, тарифи и учебна програма.

Обучение „НейроСинтез“

За да участвате, е необходимо да познавате Алгоритъма за снемане на ограничения.

НейроСинтез е тайната на мастера Павел Пискарьв за негова лична ефективност и магията да построим реалността, в която всичко е възможно.

Съдържание на курса, тарифи и учебна програма.

Обучение „НейроКонтакт“

За да участвате, е необходимо да познавате Алгоритъма за снемане на ограничения.

Всеки от нас има формирани набор от вярвания за взаимоотношенията със заобикалящия ни свят и е преминал през определени преживявания. По време на обучението ще се научим как да създаваме положителни сценарии в отношенията ни и да моделираме отношенията, които искаме да имаме в живота си чрез формиране на необходимите за това невронни връзки.

Съдържание на курса, тарифи и учебна програма.

Обучение „НейроЦел“

За да участвате, е необходимо да познавате Алгоритъма за снемане на ограничения.

Целта е това, което мотивира и вълнува човек. Курсът е за тези, които искат да достигнат качествено ново ниво на живот, искат промени, искат да се научат да управляват собствените си проекти максимално екологично и ефективно. Ще се научите да моделирате и създавате реални постижения в живота си,

Съдържание на курса, тарифи и учебна програма.

Обучение „НейроТайминг“

За да участвате, е необходимо да познавате Алгоритъма за снемане на ограничения. Ще ви помогне да имате знанията от алгоритъма НейроЦел.

НейроТайминг позволява да изградим свой собствен уникален път към бъдещето, да зафиксираме на листа всичко, през което искаме да преминем в житейския си път, да построим екологичен и ефективен път на успеха, да определим мащаба на преживяванията си и местата с най-важните събития по този път. НейроТайминг е феноменална практика за управление на времето и любимият алгоритъм на автора, Павел Пискарьов.

Съдържание на курса, тарифи и учебна програма.

Въпроси и отговори свързани с обучението

Защо да се обучавате при условие, че в интернет има изключително много информация със свободен достъп?
 1. По време на открит уъркшоп водещият няма задачата да ви учи. Водещият показва лична техниката или някаква техника за работа с конкретна тема, пропускайки всички технически детайли и целта на определени стъпки и действия. Предполага се, че имате основните знания и умения от курса за „Ползвател“.
 2. Ако рисувате, гледайки само откритите уроци в youtube, няма да получите обратна връзка за работата си, което означава, че няма да разберете грешките си и няма да можете да ги поправите веднага. И тези грешки могат са се задълбочат и да станат навик. И така не само, че ще използвате метода неправилно. Тъй като неврографиката е метод за работа с психиката и мозъка си, игнорирането на правилата за лична безопасност може да бъде доста опасно.
 3. И така стигаме до най-важната, според мен, причина да се учи неврографика при сертифициран инструктор – спазване на правилата за лична безопасност. В обучението на това се обръща най -голямо внимание. Както гласи българската пословица – докато изписваме вежди, да не избодем очите“. Първо се учите да хармонизирате себе си, състоянието си, тема си, а след това – всичко останало. И ако нямате базовите знания за метода, не разбирате какво и защо правите. Не осъзнавате какво стои зад действията ви и какви ефекти биха били възможни. Не знаете как да рисувате правилно, но се ангажирате и влагате енергия да работите по много важна за вас житейска задача – по-добре не го правете.
Как някакви си картинки могат да помогнат?

Всички основни причини за нашите проблеми, било то нехармонични отношения, липса на пари или неуспех за постигане на целите, са вътре в нас. Понякога е толкова дълбоко, че ние самите не сме наясно с тях и още повече не знаем как да го поправим. Неврографиката ви позволява да работите с тези причини като с помощта на маркер създавате специална рисунка. И докато рисувате причините се неутрализират, трансформират в по-хармонични убеждения, решения, впечатления, ограничения, нашето възприемане на проблема се променя.

И започваме да виждаме отговори, които не сме виждали преди, намираме нови начини да действаме, чувстваме се различно и вече можем да получим нещо съвсем ново от света. Точно това е основният ефект и резултат от метода: с Неврографиката вие сте намерили отговор, решение, което не сте виждали преди. И тогава вашата отговорност е да действате по нов начин, да приложите това решение на практика. И ако не действате, не неврографиката не работи, а вие.

 

Водещ обученията

 

 

 

 

 

 

 

Маргарита Атанасова,

Дипломиран инструктор по неврографика и естетически коуч

Защо да изберете мен?