Месец септември символизира началото на есента, събирането на реколтата, жътвата и узрелите плодове на майката природа. През този месец настъпва есенното равноденствие, денят и нощта се изравняват. Той е своеобразен символ на баланса между лятото и зимата, светлината и мрака, материята и духа. Септември е важен за работата с изобилието на финансите ни за цяла една година напред.

Затова организираните през този месец упражнения по неврографика ще бъдат под мотото:

Септември – месец за привличане на изобилие и благоденствие

Стартираме на 8 септември 2021 г. (сряда) от 19.00 ч. до 21.00 ч. с рисуването на Мандала на личния успех.

Започнваме с набирането на активната творческата сила в мен и  пускането й в действие. Личната ни сила се измерва на нивото на различните ни енергийни центрове – физически, емоционален, ментален, духовен и на нивото на Душата ни. Чрез нея ние материализираме идеите си – даваме им форма и приложение.

На 17 септември 2021 г. (петък) от 19.00 ч. до 21.00 ч. работим с двете мощни енергии на привличане и на отдаване. Рисуваме Спирали за привличане и отдаване.

В продължение на десетки хиляди години сме живели в хармония с природата, съхранявайки баланса на силите на получаване и отдаване. Но в последните столетия силата на получаване (на желанието да получаваш заради самото получаване) в цялото общество рязко е нараснала и балансът е нарушен. Но силата на отдаване е създаващата, а силата на получаване – разрушаваща, която без силата на отдаване води отделния човек и обществото към гибел. Само силата на отдаване – силата на развитие, силата на живот, се явява определяща.

На 26 септември 2021 г.  (неделя) от 19.00 ч. до 21.00 ч. строим дървото на изобилието в живота ни, чрез техниката Невродърво.

Ще потърсим ресурси в корените си, в настоящето си, в собствените си възможности и потенциал. В бъдещето ще закодираме резултати-плодове, които да ни носят удовлетворение от положените усилия.

 

Всички занимания са с продължителност 2 ч.

Провеждат се онлайн.

 

За да получите по-дълбоко изживяване препоръчваме да имате ниво „Ползвател“ от обучението по неврографика.

Всеки, който се запише за обучение (групово – тарифи „Стандарт“ и ‘V.I.P.“, или индивидуално) за ниво „Ползвател“, получава 50% намаление от уъркшопа.