Какво представлява обучението?

НейроКомпозиция е самостоятелен модул в програмата за обучение по Неврографика.

За да участвате, е необходимо да познавате Алгоритъма за снемане на ограничения и базовия алгоритъм

Силата на обучителния модул НейроКомпозиция

Композицията е структурното единство, последователността и взаимовръзката между отделните компоненти на дадена художествена творба. В контекста на неврографиката, композицията на една рисунка са законите, принципите и правилата, в съответствие с които организираме линиите и фигурите върху листа. Така получената рисунка въздейства по-мащабно, по-художествено и по-емоционално. Владеейки различни композиционни похвати, ще може максимално да разгърнете темата в дълбочина върху листа. И съответно посланието, което ще получите в края на работата си, под формата на инсайти (прозрения) за живота, ще бъде много по-силно, ярко и конкретно.

Защо е важно да преминете през този обучителен модул?

Има вероятност знанията, които сте получили по време на обучението „Ползвател“ да ви стигнат за доста дълго време. Да успявате да преработите емоциите си, да занулите стреса и напрежението в ежедневието ви. Но в един момент ще ви се прииска да надградите наученото. Ще се появят житейски задачи, които освен намаляване на напрежението и преработката на негативите, изискват малко по-задълбочено изследване и инвестиране на лична енергия и познания от ваша страна. Ще искате да видите резултата още на листа, такъв какъвто ще ви хареса, импулсира и мотивира. И това няма да може да постигате чрез опитността, получена в обучението Ползвател или от рисуването в мастър-класове, по предварително зададени от инструктор-неврограф тема и алгоритъм. След като изучите законите за строеж на въздействащи композиционни рисунки, вие:

 • ще увеличите способностите си за самодиагностика докато рисувате, без намесата на опитен инструктор;
 • ще създавате все по-хармонични, красиви и силно въздействащи рисунки;
 • ще станете по-добри и умели в моделирането на реалността около вас върху листа, с помощта на графичната азбука и композиционните трикове;
 • ще можете да създавате свои собствени алгоритми.

Вашите рисунките ще започнат да ви „говорят“, но не като виждате скрити образи вътре в тях, а като разбирате какви действия да предприемете в живота си, за да получите силно желаната промяна в живота си.

Съдържание на курса

Задълбочаване познанията по Неврографика продължава с изучаване на начините за създаване на динамични композиции и управление на реалността. Ще добавим нови обекти към кръгът и линията – това са триъгълникът и квадрата. Ще се научим да усилваме естетически въздействието на рисунката. Курсът ще ви даде базови знания за композиционни техники, чрез които да създавате силно впечатляващи ви и естетически красиви неврографически рисунки.

 • графична азбука, антропология и значение на графичната азбука;
 • закони на естетиката и основни композиционни принципи за създаване на композиционни решения;
 • стереотипи и модели;
 • контраст / нюанс, ритъм / метър и др.;
 • стратегии;
 • упражнения за създаване на композиции;
 • споделяне на личен опит и преживявания.

Програма на обучението

 • Запознаване с новите фигури – триъгълник и квадрат –  теоретична част;
 • Изследване на енергията, която получаваме от тези фигури;
 • Управления на енергията на триъгълника и квадрата;
 • Композиционни похвати – теоретична част;
 • Примерни житейски задачи, които може да решаваме с получените знания.
 • Закони на композицията – теоретична част;
 • Примерни житейски задачи, които може да решаваме с получените знания.

Обучението се провежда онлайн.

След записване и плащане на таксата ви включваме в затворена група във Facebook, в която се провеждат супервизиите и тече основната комуникация. След всеки от дните получавате запис на занятието.

За получаването на сертификат е нужно предоставяне на 4 рисунки, направени по изучения материал за всеки един от алгоротмите, без повторения. Всяка рисунка трябва да се качи в мултимедиен албум във фейсбук групата за получаване на супервизия. Всяка рисунка трябва да е придружена с описание по стандартите на базовия алгоритъм. Супервизията на рисунките се дава до четири седмици след качването й в затворената група.

Дати за онлайн обучение

20 март 2024 от 19:00 ч до 22:00 ч, онлайн в zoom – Първи модул.

27 март 2024 от 19:00 ч до 21:30 ч, онлайн в zoom – Втори модул.

29 март 2024 от 19:00 ч до 21:30 ч, онлайн в zoom – Трети модул.

Цена на обучението

Ако искате да участвате в повече от 1 обучителен модул по метода Нейрографика, попитайте за вашата отстъпка.

Тарифа „Стандарт“

Цена 260 лв. Включва:

 • участие в обучението;
 • достъп до запис от преминатото обучение;
 • общуване и обмен в затворена група във Facebook, задавате въпроси в рамките на групата;
 • супервизия на 4 ваши рисунки;
 • официален сертификат от Института по психология на творчеството „Павел Пискарьов“.

При заплащане на таксата до 18 март 2024 г. вкл, получавате 10 % отстъпка от цената за ранно записване. Таксата се плаща по банков път.

Какви материали са ви нужни

 • Бял лист формат А4/А3, малки листчета за водене на бележки;
 • Черни перманентни маркери, размер S, M и дебел;
 • Цветни акварелни моливи и/или текст маркери;

Водещ

Маргарита Атанасова,

основател на школа за обучение
Неврографиката-разговор със себе си„,
сертифициран инструктор по Неврографика и естетически коуч към
Института за психология на творчеството „Павел Пискарьов“,
специалист „НейроПедагогика“ – работа с деца

Регистрирайте се за нашият имейл бюлетин.

За записване

Попълнете контактната форма по-долу

  Име и фамилия*

  Email адрес*

  Телефонен номер

  Относно

  Вашето съобщение

  Полетата със звездичка (*) са задължителни