Алгоритъм #1 – Базов курс за получаване на сертификат „Ползвател“

Методът е създаден от Павел Пискарьов, основател на Института по психология на творчеството.

Обучението по Неврографика винаги започва от стартовото ниво „Ползвател“, когато вие се учите да рисувате с полза за себе си. В този курс ще получите знания и умения, с които да решавате ваши лични житейски задачи, без да имате право да преподавате.

Ще се научите на азбуката на метода. Ще овладеете 4 основни алгоритъма. С тяхна помощ ще може да се справяте с предизвикателствата и уроците на живота ви – страхове, обиди, огорчения, притеснения, възникнали въпроси. Ще се научите да формулирате темата на рисунката си така, че тя да бъде с максимална ефективност за вас.

Курс „Ползвател на Неврографика“ се провежда онлайн или присъствено в малки групи. Така всеки  курсист получава специално внимание и отношение.

Съдържание на курса

курсСъдържанието на обучителния модул базово ниво „Ползвател“ е:

 • кратка информация за автора и историята на метода;
 • основни принципи в Неврографиката;
 • пирамида на съзнанието – какво е това и защо ми е нужно;
 • базов алгоритъм – стъпки, описание, обосновка на всяка една стъпка;
 • задължителни техника на безопасност;
 • основни понятия, упражнения за раздвижване на фината моторика на ръката за домашно;
 • формулиране на тема;
 • алгоритъм за снемане на ограниченията (АСО);
 • разновидности на АСО;
 • алгоритъм за снемане на санкциите (АСС);
 • алгоритъм за изясняване на намеренията (АВН);
 • обобщение на алгоритмите – за решаването на какви задачи може да се използва всеки един от алгоритмите;
 • практически занимания под супервизия.

Какво получавате от курса?

След като преминете обучение и получите сертификат „Ползвател на Неврографика“, ще получите безплатен и неограничен достъп до всички видео уроци и материали на Института по психология на творчеството – минали и бъдещи, които се публикуват в затворена Фейсбук група. По този начин ще можете да преминавате модула „Ползвател“ многократно, за да затвърдите и задълбочите собствените си знания.

Следващи дати за обучение

2, 9 и 14 юни 2022 г. от 19.00 ч. до 22.00 ч. онлайн.

За записване попълнете следната контактна форма:

  Име и фамилия*

  Email адрес*

  Телефонен номер

  Относно

  Вашето съобщение

  Полетата със звездичка (*) са задължителни

  Защо да изберете мен? И повече за цената.

  Алгоритъм #2 – „НейроКомпозиция“

  За да участвате, е необходимо да познавате Алгоритъма за снемане на ограничения.

  Обучението по Неврографика продължава с изучаване на начините за създаване на динамични композиции и управление на реалността. Ще добавим нови обекти към кръгът и линията. Ще се научим да усилваме естетически въздействието на рисунката.

  Съдържание на курса

  • графична азбука, антропология и значение на графичната азбука;
  • закони на естетиката и основни композиционни принципи за създаване на композиционни решения;
  • стериотипи и модели;
  • контраст / нюанс, ритъм / метър и др.;
  • стратегии;
  • упражнения за създаване на композиции;
  • споделяне на личен опит и преживявания.

  Курсът се провежда онлайн или присъствено в малки групи. Така всеки  курсист получава специално внимание и отношение.

   

  Алгоритъм #3 – „НейроЦвят“

  За да участвате, е необходимо да познавате Алгоритъма за снемане на ограничения.

  Как ефективно, естетически и стратегически да използваме цветовете в неврографиката, за да влияем осъзнато на желаните резултати.

  Съдържание на курса

  • овладяване енергията на цветовете и линията в неврографиката;
  • управление на състоянието на съзнанието, емоциите, тялото и мислите чрез цветовете;
  • запознаване с модела У-син за универсално описание на Вселената и взаимодействие на основните сили;
  • баланс на силите на петте елемента;
  • строеж на персонални проекти чрез управление на енергията на цветовете;
  • стратегии;
  • упражнения за създаване на композиции;
  • споделяне на личен опит и преживявания.

  Курсът се провежда онлайн или присъствено в малки групи. Така всеки  курсист получава специално внимание и отношение.

   

  Алгоритъм #4 – „НейроСкетчинг“

  За да участвате, е необходимо да познавате Алгоритъма за снемане на ограничения.

  НейроСкетчинга е практика в неврографиката, в която чрез усвояване на техниките на бързо рисуване ще постигнем много бързи промени в състоянието си, отношението ни към това, което рисуваме и/или образа на изобразявания обект. НейроСкетчинга се използва за рисуване на геометрични фигури и техните композиции, обекти от природата (потрет, пейзаж), географски и други наименования.

  Съдържание на курса

  • скициране и бързо рисуване – овладяване и прилагане на различни техники;
  • усвояване и осъзнаване на полето чрез създаването на бързи композиции и скициране;
  • управляние на хармонията  и настройка при различните енергийни вълни;
  • стратегии;
  • упражнения за създаване на композиции;
  • споделяне на личен опит и преживявания.

  Курсът се провежда онлайн или присъствено в малки групи. Така всеки  курсист получава специално внимание и отношение.

   

  Алгоритъм #5 – „НейроМандала“

  За да участвате, е необходимо да познавате Алгоритъма за снемане на ограничения.

  НейроМандалата е индивидуална рисунка с личен смисъл. Рисувайки нейромандали според специални закони, ние извършваме мощна трансформационна работа по седемте ни енергийни нива. Зареждаме се със сила, от която се нуждаем и действито на мандаката активира нови значения и потенциали. По време на обучението се извършва мощна трансформационна работа.

  Съдържание на курса

  • мандали – видове;
  • седем нива на съзнанието;
  • стратегии;
  • упражнения за създаване на композиции;
  • споделяне на личен опит и преживявания.

  Курсът се провежда онлайн или присъствено в малки групи. Така всеки  курсист получава специално внимание и отношение.

   

  Алгоритъм #6 – „НейроСинтез“

  За да участвате, е необходимо да познавате Алгоритъма за снемане на ограничения.

  НейроСинтез е тайната на мастера Павел Пискарьв за негова лична ефективност и магията да построим реалността, в която всичко е възможно.

  Съдържание на курса

  • разширяване на съзнанието;
  • тонизиране на желанието, силата на намерението и концентрацията на волята. Системата Организъм-Съзнание-Околна среда;
  • устрем и усещане за пълнота на живота. Повишаване на личната мотивация;
  • влизане в режим на бодърстване. Растеж и натрупване на чувство за сила;
  • стратегии;
  • упражнения за създаване на композиции;
  • споделяне на личен опит и преживявания.

  Курсът се провежда онлайн или присъствено в малки групи. Така всеки  курсист получава специално внимание и отношение.

   

  Алгоритъм #7 – „НейроКонтакт“

  За да участвате, е необходимо да познавате Алгоритъма за снемане на ограничения.

  Всеки от нас има формирани набор от вярвания за взаимоотношенията със заобикалящия ни свят и е преминал през определени преживявания. По време на обучението ще се научим как да създаваме положителни сценарии в отношенията ни и да моделираме отношенията, които искаме да имаме в живота си чрез формиране на необходимите за това невронни връзки.

  Съдържание на курса

  • субекти – отношения, взаимодействие, мащаб;
  • развиване и получаване на отношения, към които се стремим;
  • изясняване на понятието интимност;
  • управление на конфликти;
  • качество на връзка;
  • хармонизация на дисбаланси;
  • комуникационни структури;
  • стратегии;
  • упражнения за създаване на композиции;
  • споделяне на личен опит и преживявания.

  Курсът се провежда онлайн или присъствено в малки групи. Така всеки  курсист получава специално внимание и отношение.

   

  Алгоритъм #8 – „НейроЦел“

  За да участвате, е необходимо да познавате Алгоритъма за снемане на ограничения.

  Целта е това, което мотивира и вълнува човек. Курсът е за тези, които искат да достигнат качествено ново ниво на живот, искат промени, искат да се научат да управляват собствените си проекти максимално екологично и ефективно. Ще се научите да моделирате и създавате реални постижения в живота си,

  Съдържание на курса

  • категории – цел, постижение, резултат;
  • как да създадем визуални образи, които са заредени с енергия и водят до успех и постижения;
  • как да се доближим до желания резултат;
  • как да изобразим една далечна цел, така че да мотивира съзнанието и да ни дърпа напред;
  • как да зададете мащаба на амбициозна цел;
  • как да моделираме реални постижения в живота си.

  Курсът се провежда онлайн или присъствено в малки групи. Така всеки  курсист получава специално внимание и отношение.

  Следващи дати за обучение

  19, 26 януари от 19.00 ч. до 22.00 ч. и 29 януари 2022 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. онлайн. Последвайте ни във фейсбук, за да се информирани.

  Алгоритъм #9 – „НейроТайминг“

  За да участвате, е необходимо да познавате Алгоритъма за снемане на ограничения. Ще ви помогне да имате знанията от алгоритъма НейроЦел.

  НейроТайминг позволява да изградим свой собствен уникален път към бъдещето, да зафиксираме на листа всичко, през което искаме да преминем в житейския си път, да постоим екологичен и ефективен път на успеха, да определим мащаба на преживяванията си и местата с най-важните събития по този път. НейроТайминг е феноменална практика за управление на времето и любимият алгоритъм на автора, Павел Пискарьов.

  Съдържание на курса

  • как да почувствате вашето време, за да го разпределяте разумно и в своя полза;
  • как да удължите времето си, за да направите повече неща и то по начин, който ви удовлетворява;
  • как да създавате лична линия на времето, пълна с бъдещи постижения и събития;
  • как да се връщате назад във времето, за да въздействате на събитията и сценариите в живота си;
  • как да трансформирате негативните събития от миналото в ресурс за бъдещето;
  • как да създадете свой сценарий за по-добро бъдеще и щастлива личната си година;
  • как да държите фокуса на вниманието си върху целите на годината и желаното бъдеще.

  Курсът се провежда онлайн или присъствено в малки групи. Така всеки  курсист получава специално внимание и отношение.

   

  Цена на обучението

  За да задоволим вашите индивидуални потребности, ви предлагаме различни варианти за обучение в групов формат – онлайн или присъствено.

  Цените от таблицата са за всеки един алгоритъм.

   

  Има възможност за индивидуално обучение. За възможни дати и цени, моля оставете съобщение. Моля, попълнете осъзнато от какво се интересувате и оставете телефон, за по-бърза комуникация.

   

  Въпроси и отговори

  Защо да се обучавате при условие, че в интернет има изключително много информация със свободен достъп?

  1. По време на открит уъркшоп водещият няма задачата да ви учи. Водещият показва лична техниката или някаква техника за работа с конкретна тема, пропускайки всички технически детайли и целта на определени стъпки и действия. Предполага се, че имате основните знания и умения от курса за „Ползвател“.
  2. Ако рисувате, гледайки само откритите уроци в youtube, няма да получите обратна връзка за работата си, което означава, че няма да разберете грешките си и няма да можете да ги поправите веднага. И тези грешки могат са се задълбочат и да станат навик. И така не само, че ще използвате метода неправилно. Тъй като неврографиката е метод за работа с психиката и мозъка си, игнорирането на правилата за лична безопасност може да бъде доста опасно.
  3. И така стигаме до най-важната, според мен, причина да се учи неврографика при сертифициран инструктор – спазване на правилата за лична безопасност. В обучението на това се обръща най -голямо внимание. Както гласи българската пословица – докато изписваме вежди, да не избодем очите“. Първо се учите да хармонизирате себе си, състоянието си, тема си, а след това – всичко останало. И ако нямате базовите знания за метода, не разбирате какво и защо правите. Не осъзнавате какво стои зад действията ви и какви ефекти биха били възможни. Не знаете как да рисувате правилно, но се ангажирате и влагате енергия да работите по много важна за вас житейска задача – по-добре не го правете.

  Как някакви си картинки могат да помогнат?

  Всички основни причини за нашите проблеми, било то нехармонични отношения, липса на пари или неуспех за постигане на целите, са вътре в нас. Понякога е толкова дълбоко, че ние самите не сме наясно с тях и още повече не знаем как да го поправим. Неврографиката ви позволява да работите с тези причини като с помощта на маркер създавате специална рисунка. И докато рисувате причините се неутрализират, трансформират в по-хармонични убеждения, решения, впечатления, ограничения, нашето възприемане на проблема се променя.

  И започваме да виждаме отговори, които не сме виждали преди, намираме нови начини да действаме, чувстваме се различно и вече можем да получим нещо съвсем ново от света. Точно това е основният ефект и резултат от метода: с Неврографиката вие сте намерили отговор, решение, което не сте виждали преди. И тогава вашата отговорност е да действате по нов начин, да приложите това решение на практика. И ако не действате, не неврографиката не работи, а вие.

   

  Сертификат

  Сертификат, за всяко обучение, се издава от официален, лицензиран инструктор по Неврографика, обучен в Института по психология на творчеството „Павел Пискарьов“. Стойността на обучението, което сте заплатили се изважда от стойността на курс „Инструктор по Неврографика“ в Института, ако продължите обучението си там.

  За получаването на сертификат е необходимо да:

  • представите 4 ( за алгоритъм #1 ) или 3 ( за всички останали алгоритми) ваши рисунки, направени по изучаваното в курса, придружени от съответното описание;
  • подпишете информирано съгласие за правата и задълженията ви към Института по психология на творчеството „Павел Пискарьов“.

  Водещ курса

   

   

   

   

   

   

   

  Маргарита Атанасова,

  Дипломиран инструктор по неврографика и естетически коуч

  Защо да изберете мен?