Базов курс за получаване на сертификат „Ползвател“

Методът е създаден от Павел Пискарьов, основател на Института по психология на творчеството.

Обучението по Неврографика винаги започва от стартовото ниво „Ползвател“, когато вие се учите да рисувате с полза за себе си. В този курс ще получите знания и умения, с които да решавате ваши лични житейски задачи, без да имате право да преподавате.

Ще се научите на азбуката на метода. Ще овладеете 4 основни алгоритъма. С тяхна помощ ще може да се справяте с предизвикателствата и уроците на живота ви – страхове, обиди, огорчения, притеснения, възникнали въпроси. Ще се научите да формулирате темата на рисунката си така, че тя да бъде с максимална ефективност за вас.

Курс „Ползвател на Неврографика“ се провежда онлайн или присъствено в малки групи. Така всеки  курсист получава специално внимание и отношение.

Следващи дати за обучение

1, 2 и 3 септември 2021 г. от 19 ч. до 22 ч.. Онлайн. Последвайте ни във фейсбук, за да се информирани.

Съдържание на курса

курсСъдържанието на обучителния модул базово ниво „Ползвател“ е:

 • кратка информация за автора и историята на метода;
 • основни принципи в Неврографиката;
 • пирамида на съзнанието – какво е това и защо ми е нужно;
 • базов алгоритъм – стъпки, описание, обосновка на всяка една стъпка;
 • задължителни техника на безопасност;
 • основни понятия, упражнения за раздвижване на фината моторика на ръката за домашно;
 • формулиране на тема;
 • алгоритъм за снемане на ограниченията (АСО);
 • разновидности на АСО;
 • алгоритъм за изясняване на намеренията;
 • обобщение на алгоритмите – за решаването на какви задачи може да се използва всеки един от алгоритмите;
 • практически занимания под супервизия.

Въпроси и отговори

Защо да се обучавате при условие, че в интернет има изключително много информация със свободен достъп?

 1. По време на открит уъркшоп водещият няма задачата да ви учи. Водещият показва лична техниката или някаква техника за работа с конкретна тема, пропускайки всички технически детайли и целта на определени стъпки и действия. Предполага се, че имате основните знания и умения от курса за „Ползвател“.
 2. Ако рисувате, гледайки само откритите уроци в youtube, няма да получите обратна връзка за работата си, което означава, че няма да разберете грешките си и няма да можете да ги поправите веднага. И тези грешки могат са се задълбочат и да станат навик. И така не само, че ще използвате метода неправилно. Тъй като неврографиката е метод за работа с психиката и мозъка си, игнорирането на правилата за лична безопасност може да бъде доста опасно.
 3. И така стигаме до най-важната, според мен, причина да се учи неврографика при сертифициран инструктор – спазване на правилата за лична безопасност. В обучението на това се обръща най -голямо внимание. Както гласи българската пословица – докато изписваме вежди, да не избодем очите“. Първо се учите да хармонизирате себе си, състоянието си, тема си, а след това – всичко останало. И ако нямате базовите знания за метода, не разбирате какво и защо правите. Не осъзнавате какво стои зад действията ви и какви ефекти биха били възможни. Не знаете как да рисувате правилно, но се ангажирате и влагате енергия да работите по много важна за вас житейска задача – по-добре не го правете.

Как някакви си картинки могат да помогнат?

Всички основни причини за нашите проблеми, било то нехармонични отношения, липса на пари или неуспех за постигане на целите, са вътре в нас. Понякога е толкова дълбоко, че ние самите не сме наясно с тях и още повече не знаем как да го поправим. Неврографиката ви позволява да работите с тези причини като с помощта на маркер създавате специална рисунка. И докато рисувате причините се неутрализират, трансформират в по-хармонични убеждения, решения, впечатления, ограничения, нашето възприемане на проблема се променя. И започваме да виждаме отговори, които не сме виждали преди, намираме нови начини да действаме, чувстваме се различно и вече можем да получим нещо съвсем ново от света. Точно това е основният ефект и резултат от метода: с Неврографиката вие сте намерили отговор, решение, което не сте виждали преди. И тогава вашата отговорност е да действате по нов начин, да приложите това решение на практика. И ако не действате, не неврографиката не работи, а вие.

 

 

Какво получавате от курса?

След като преминете обучение и получите сертификат „Ползвател на Неврографика“, ще получите безплатен и неограничен достъп до всички видео уроци и материали на Института по психология на творчеството – минали и бъдещи, които се публикуват в затворена Фейсбук група. По този начин ще можете да преминавате модула „Ползвател“ многократно, за да затвърдите и задълбочите собствените си знания.

Тук може да видите презентация от автора на метода какво се включва в модул „Потребител“.

Цена на обучението

За да задоволим вашите индивидуални потребности, ви предлагаме три различни варианта за обучение в групов формат – онлайн или присъствено. Има възможност за индивидуално обучение. Направете запитване тук.

Тарифи

 

Сертификат

Сертификатът се издава от официален, лицензиран инструктор по Неврографика, обучен в Института по психология на творчеството „Павел Пискарев“. Стойността на обучението, което сте заплатили се изважда от стойността на курс „Инструктор по Неврографика“ в Института, ако продължите обучението си. Сертификат се издава само за тарифи „Стандарт“ и „VIP“. Необходимо е също да представите 4 ваши рисунки, направени по изучаваните в курса алгоритми.

Водещ курса

 

 

 

 

 

 

 

Маргарита Владимирова Атанасова,

Инструктор-стажант с право на преподаване от 2021 г.