Коучингът е съвременна ефективна методика за работа с хора. При провеждането му хората намират повече ресурси и възможности, променят начина си на мислене и оформят нови стратегии за постигането на определена цел или решаването на задача от бъдещето. Коучингът е полезен за този, който се стреми да постигне голям успех в личния си живот или в някакво бизнес начинание, но е изправен пред предизвикателства, с които не може лесно да се справи сам. Тогава се обръща за помощ към треньор. Той подпомага да се управлява времето по-умело. Да се формулират целите така, че да се поддържа една по-висока самооценка и самоувереност. Така резултатите, към които се стремим ще се постигнат с повече лекота за по-кратки срокове.

Коучът добавя и още два ключови елемента – отговорност да използваш привлечените ресурси в ежедневието си, отговорност да правиш нужните действия, за да измениш житейската си ситуация и подкрепа. Когато сме сами се изисква силна воля, кураж и енергия да се държим отговорни за действията и бездействието си. Докато в процеса на коучинг, треньорът ти ще следи дали вървиш по пътя, който сам си начертал, дали се отклоняваш от целта и ще те връща отново и отново към фокуса, към това което преработвате. В моменти когато сме объркани или имаме трудности, е добре да има някой който да ни разбере и подкрепи по човешки.

Заради всичко това коучингът ти помага да получиш по-бърз резултат, с по-малко усилия отколкото ако действаш сам.

Аз и моят екип провеждаме индивидуални коучинг сесии и корпоративни коучинг сесии за лидери.

В индивидуалните коучинг сесии се работи с клиента, за да му се помогне да си изясни какво стои между „къде съм сега“ и къде искам да бъда“. Използват се техниките на неврографиката. Всеки преминал базовия курс „Ползовател“ има достатъчно знания да провежда само-коучинг сесии за себе. Може да тушира собствените си емоции, да преработи собствените си страхове и ограничения. Но за да може да моделира бъдещето си и чрез неврографиката да сбъдва желания е необходимо по-задълбочено разширяване на знанията. Нужно е да се премине обучение за значение и правилното използване фигури, цветове. Нужно е да се овладеят техниките и методиките за създаване на работещи композиции. Затова е необходим коуч, преминал през това специализирано обучение за естетически коуч и инструктор по неврографика. Той ще ви помогне да вградите смисъл и съдържание. Да нарисувате послание за себе си в рисунките си. Чрез създаването на индивидуална композиция, подкрепяни от вашия треньор вие ще може да изживеете мечтите си върху листа, сякаш те са се случили във вашия живот. След това ще знаете какво да направите, за да извървите същия път и в реалния живот.

В корпоративните коучинг сесии за лидери се работи с малък екип от компанията с цел подобряване на микроклимата, делегирането на права и отговорности, хармонизиране и балансиране на отношенията между хората в екипа. Познания за неврографиката не са необходими. Нужно е само искрено желание за сътрудничество. Като допълнителен бонус ефект, който би могъл да се постигне е всеки участвал в сесията да осъзнае мястото си и ролята си за постигане целите на компанията.